De  Nieuwe Schans 

R E S I D E N T I E

Hoe energiezuinig wordt uw nieuwbouw ?

De bouwaanvraag voor residentie "De Nieuwe Schans" werd gedaan in 2015. Het wettelijk toegelaten K-peil bedraagt 40 en het E-peil mag maximaal 60 bedragen. Hoe kleiner deze getallen, hoe energiezuiniger een gebouw zal zijn.

Het K-peil geeft weer hoe goed een gebouw geïsoleerd is. Het K-peil voor residentie "De Nieuwe Schans" zal slechts 26 bedragen. De isolatiegraad is dus merkelijk beter als wettelijk voorgeschreven. De isolatiewaarden zullen dan ook nu reeds voldoen aan de BEN-norm die pas vanaf 2021 van kracht wordt. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Het is immers later niet meer mogelijk om méér en betere spouwisolatie, dakisolatie of isolatie in de vloeren aan te brengen... Ook het buitenschrijnwerk vervangt men niet zo maar om dit te laten voldoen aan de BEN-norm die snel op ons af komt.

Het E-peil geeft weer hoeveel energie een gebouw zal gebruiken. Het E-peil wordt berekend per woongelegenheid en zal voor residentie "De Nieuwe Schans" standaard tussen de 50 en de 54 liggen. De energiebehoefte voor verwarming werd berekend op iets meer als 25 tot circa 42 kWh per m² per jaar.

Om warmteverliezen ten gevolge van onnodig ventileren te voorkomen zullen geautomatiseerde vraag-gestuurde ventilatiesystemen worden geplaatst. Ook zal veel aandacht gaan naar een goede luchtdichtheid van het gebouw. Bij de EPB-studie werden eerder voorzichtige luchtdichtheidswaarden aangenomen. Uit de luchtdichtheidsmetingen of de zogenaamde "blowerdoor" testen op recent gerealiseerde projecten van Stado Projectdevelopment blijken merkelijk betere resultaten als verondersteld in de studie.

Tevens wordt in de EPB-studie het risico op "oververhitting" in de zomer berekend. Dankzij maatregelen als zijnde zonwerende beglazing in de grote raampartijen op het zuiden, scoren de woongelegenheden ook wat dat betreft goed.

Standaard scoort residentie "De Nieuwe Schans" K26 en gemiddeld E52.

Wenst u een nog energiezuinigere woongelegenheid, vraag dan ons gepersonaliseerd advies.

Voor meer informatie omtrent energiezuinig wonen kan u ook terecht op de website van de Vlaamse overheid ( klik op onderstaand logo ).